Καταχώρηση eshop

Το eshop είναι νόμιμα καταχωρημένο στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
από 15.07.18 με ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ και αριθμό σήματος: 250428