Νέες Υπηρεσίες

NEW SERVICES BY POULA.STORE


1) CHECK IT (Υπηρεσία ελέγχου προϊόντος πριν την αποστολή)

2)SMS UPDATE (Υπηρεσία ενημέρωσης αποστολής πακέτου)

3)REPLACE PACKET (Υπηρεσία αντικατάστασης προβληματικού προϊόντος)


4)PHONE INFO (Άμεση τηλεφωνική επικοινωνία Τ.6974613623)